Счетоводна къща

Начало

Еднолично дружество с ограничена отговорност "Сметка 2000" ЕООД е регистрирано от Софийски градски съд през 2008 год. с основен предмет на дейност счетоводни услуги. Ние обслужваме фирми, работещи в различни сфери на стопанската дейност - търговия, производство, услуги, транспорт и фирми извършващи нестопанска дейност- фондации и спортни клубове.

Собственик и управител на фирмата е Росица Павлова с висше икономическо образование. Тя има професионален опит както следва: счетоводител -1976-1990; зам.главен счетоводител -1990-1996; главен счетоводител – 1996 -2000; помошник одитор- 1999-2003; счетоводни услуги извършвани чрез ЕТ “Росица Мартинова Павлова” – 1998-2008;

В "Сметка 2000" ЕООД, работят на трудов договор квалифицирани служители с висше икономическо образование със специалност "Счетоводство и контрол". При необходимост фирмата привлича и други счетоводители, одитори, юристи, в зависимост от нуждите и желанията на нашите клиенти.