Счетоводна къща

Цени

Цените нa Счетоводна къща Сметка 2000 се калкулират и определят от редица фактори - от годишния оборот на фирмата, естеството на бизнеса (търговия, услуги, производство, транспорт и др.), броя на заетия персонал, брой обекти, обема документация, регистрация по ЗДДС, регистрация по системата ИНТРАСТАТ, внос, износ и др.

Минималната цена за регистрирани по ЗДДС фирми е две МРЗ месечно, а за нерегистрирани по ЗДДС фирми една МРЗ месечно.

Точната цена се определя при запознаване с всички необходими документи, по взаимна договореност и при сключване на договор за пълно счетоводно абонаментно месечно обслужване между страните.